Pravidla rezervace vstupenek

Vítáme Vás na internetových stránkách KC Svoboda, prostřednictvím stránek si můžete on-line rezervovat, objednat nebo přímo zakoupit vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Všechny potřebné informace, jakým způsobem je možné vstupenky prostřednictvím webu KC Svoboda on-line rezervovat, objednávat nebo přímo nakupovat najdete při klidnutí na odkaz rezervovat u konkrétní akce.

VYHLEDÁVÁNÍ AKCÍ

Na stránkách www.kcsvoboda.cz a www.divadlocheb.cz se vždy zobrazuje aktuální nabídka, která Vás upozorňuje na zajímavé akce. Akce lze vyhledávat i podle data v kalendáři.

Kliknutím na odkaz rezervovat u Vámi vybrané akce se zobrazí sál, ze kterého je možné vybírat vstupenky do Vašeho virtuálního košíku. Vstupenky na stání se vybírají pomocí talčítka plus v horní části obrazovky. Dále je nutné zvolit způsob vyzvednutí a platby. Pokud si vstupenky jen rezervujete vyplníte formulář se jménem a emailem. Pokud si je chcete koupit online, musíte se zaregistrovat. Do registrace se dostanete přes jakoukoliv akci a v levé horní části je odkaz nová registrace.

MOŽNOSTI REZERVACE VSTUPENEK

Vstupenky nemusíte kupovat, ale můžete je jen rezervovat a později si je vyzvednout na našich obchodním místech.

UPOZORNĚNÍ:

Každá rezervace má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem rezervovat a jak dlouho je rezervace platná. Pak se vstupenka uvolní pro další zájemce.

Po dokončení rezervace vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí číslo a jméno rezervace, dále pak platnost rezervace a informace týkající se doručení vstupenek. Rezervované vstupenky je nutné uhradit do data platnosti rezervace a to dle Vámi vybraného způsobu platby (na pokladně předprodeje).

TYPY REZERVACÍ A JEJICH LIMITY:

  • Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek. Vstupenky je možné rezervovat do 3 kalendářních dnů před termínem akce. Rezervace má platnost 2 dny.
  • Platba bankovní kartou online – eVstupenka. Vstupenky je možné zakoupit do 2 kalendářního dne před konáním akce.

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ÚHRADY REZERVOVANÝCH VSTUPENEK

Pokladna předprodeje

Při tomto způsobu rezervace vstupenky zaplatíte při jejich vyzvednutí na některém z prodejních míst rezervačního systému, dle aktuálně zobrazeného seznamu.

Platba kartou on-line

Platba bankovní kartou online probíhá na základě platební brány na systému Pay MUZO. Tato brána umožňuje přijímat bankovní karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro při on-line transakcích postavených na standardu nazvaném 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do transakce. Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran - držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky.

Jak platit vybrané vstupenky prostřednictvím platební karty on-line

Po výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek prostřednictvím tlačítka ZAPLATIT. Po kliknutí na toto tlačítko Vás systém přesměruje do systému |Go Pay, kde budete vyzváni k zadání údajů o Vaší kartě, kterou budete vstupenky hradit (číslo a platnost karty, kontrolní kód – CVC 2,CVV2). Na této obrazovce uvidíte jméno obchodníka, kterému částku za vstupenky hradíte, částku za Vámi vybrané vstupenky a číslo objednávky.

Jestliže bude platba kartou v systému GO Pay úspěšná, bude Vaší objednávce přiděleno identifikační číslo a automaticky budete přesměrováni zpět na rezervační portál, kde budete informováni o kladném výsledku. Následně budete mít možnost si vytisknout přehled vstupenek uhrazených bankovní kartou.

Pokud bude úhrada vstupenek neúspěšná, budete také automaticky přesměrováni zpět do rezervačního portálu, kde se zobrazí výsledek platby. Vámi vybrané vstupenky budou uvolněny z virtuálního košíku zpět do prodeje.

K nepotvrzení autorizace platby může dojít z následujících důvodů:

  • omylem vyplněny špatné údaje o platební kartě,
  • v době platby nebyla na účtu zákazníka dostatečná hotovost k provedení platby,
  • platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nezbytné obrátit se přímo na vydavatele karty - Vaši banku,
  • technický problém nebo jiný problém s kartou - expirace, překročen limit, technický problém v autorizačním centru apod.,

UPOZORNĚNÍ:

V závěrečném kroku rezervace se zobrazí informace k platbě – číslo účtu pro platbu za rezervaci a variabilní symbol.

Vstupenku si musíte vytisknout na formát papíru A4. V sekci Mé rezervace si po zaplacení vyberete konkrétní vstupenky a u nich je tlačítko - i - (informace) – po zmáčknutí Vám to nabídne možnost tisknout vstupenky. Ty si vytisknete a s takovouto vstupenkou pak přijdete na představení.

Platba bankovním převodem - faktura

Tuto variantu umožňujeme jen našim obchodním partnerům a firmám.

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM DORUČENÍ REZERVOVANÝCH VSTUPENEK

Osobní vyzvednutí vstupenek

V závěrečném kroku rezervace se zobrazí seznam prodejních míst, kde můžete rezervované vstupenky vyzvednout a zaplatit.

eVstupenka

Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po přičtení částky za vstupenky na účet uvedený v posledním kroku rezervace vytisknout vstupenky na své tiskárně. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

REGISTRACE

U všech typů rezervací, objednávek a nákupu vstupenek je povinná. Pokud registraci neprovedete před výběrem akce a vložením vstupenek do virtuálního košíku, budete k ní vyzváni během rezervace /objednávky /nákupu.

Výhodou registrace na rezervačním portále je následný přístup k rezervacím /objednávkám uživatele, které vytvořil prostřednictvím tohoto rezervačního portálu nebo které prostřednictvím tohoto rezervačního portálu zakoupil platební kartou on-line. Přehled rezervací, objednávek a zakoupených vstupenek zobrazíte přes seznam MÉ REZERVACE.

Součástí registrace je i možnost zaškrtnutí volby "Souhlasím se zasíláním aktualit emailem". Zde máte možnost vybrat si organizace a typy akcí, o kterých si přejete být pravidelně každý týden informováni. Takto Vám neunikne žádná premiéra a budete včas vědět o všech aktualitách nebo případných změnách, které mohou v programu nastat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro přihlášení na rezervační portál musíte zadávat přihlašovací jméno a heslo ve stejném formátu, jak bylo zadáno při registraci. Systém rozlišuje velká a malá písmena, ale i diakritiku.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu ZAPOMENUTÉ HESLO.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kliknutím na tlačítko "Registrovat" dáváte souhlas k evidování Vašich osobních údajů společnosti Západočeské divala v Chebu, příspěvková organizace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR (MS Word)

„Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v této registraci, byly Západočeským divadlem, příspěvkovou organizací zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a to pro účely provozování rezervačního systému a to po celou dobu fungování tohoto systému.

Souhlasím, aby osobní údaje obsažené v této registraci, které jsem poskytl Západočeskému divadlu, jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly užívány jak tímto správcem, tak i ostatními smluvními partnery, kteří při své činnosti nabízejí využití služeb v rezervačním systému a to po celou dobu fungování tohoto systému.

Aktuální seznam smluvních partnerů, kteří nabízejí své, bude vždy zveřejňován na internetových stránkách.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena.

Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou v sekci Kontakt.