Aktuální opatření pro vstup na akce

Aktualizace:

Koncerty i divadelní představení se mohou konat. 

Počet přítomných diváků není omezen.

Diváci již nemusí mít nasazený respirátor ani roušku.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. 

 

 

Pravidla a doporučení od 10. 2. 2022

Divadelní představení a koncerty se mohou konat pro nejvýše 1000 diváků. Diváci musí být usazeni. 

Všichni diváci musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!

Od 18. února se bude moci divadelních představení a koncertů zúčastnit 500 diváků tzv. "na stání." V případě usazených diváků bude možné z počtu míst nad 1000 využít i nejvýše 50% z maximální kapacity sálů.

 

 

1. 2. 2022

Koncerty, divadelní představení se mohou konat maximálně pro 1000 osob. Diváci musí být usazeni. 

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků  100 osob.

Na akcích, kde přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy koncertu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Výše zmíněná pravidla neplatí pro akce, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se koncertu. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!