Novinky

Aktuální opatření pro vstup na akce

14. 3. 2022

Koncerty i divadelní představení se mohou konat. 

Počet přítomných diváků není omezen.

Diváci již nemusí mít nasazený respirátor ani roušku.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. 

Budova KC Svoboda

Zamilovaný sukničkář se neodehraje

1. 2. 2022

Náhradu za zakoupené vstupenky uplatňujte u Rostislava Meiera, Ticket 365 s.r.o. a Drama Production s.r.o. (popřípadě v insolvenčním řízení, které je aktuálně vedeno na Rostislava Meiera).

Zamilovaný Sukničkář - DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA - náhradní termín stanoven na 8. října 2022

Vracení vstupného

10. 11. 2021

Vstupné vracíme pouze u zrušených a přesunutých akcí.
Kontaktujte prosím paní Svobodovou - telefon 734 252 198.
Děkujeme za pochopení.

Vstupenky a peníze

Podmínky pro koncerty

14. 6. 2021

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu…

Budova KC Svoboda překrytá obrázkem viru Covid-19