Koncert pro zpěv a varhany

Chebské varhanní léto

Účinkují: Petr Kolař – varhaník katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Hana Kuželová – soprán

Program: J. S. Bach, J. D. Zelenka, A. Dvořák, L. Janáček aj.