Tai-Či

Tai-či (taijiquan)  je stará forma čínského zdravotního cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z některých tehdejších odvětví vnitřních i vnějších stylů Kung Fu, Tradiční čínské medicíny a duchovních principů Taoismu. Cvičení je přínosem pro zdraví a pro fyzický, duševní i mentální rozvoj člověka.

Ve cvičení je základ v hlubokém a přirozeném dýchání, obloukovitých pohybech, práci s těžištěm a vedení vnitřní síly. Následkem je uvolnění svalstva i psychického napětí. Díky stabilizačním pozicím je posilováno tělo komplexně celé. Důraz je kladen na správnou pozici těla v uvolněném i napnutém stavu. Fyzické zatížení si každý volí sám podle svých možností, schopností a aktuálního zdravotního stavu.

Začátečníci v prvním roce se naučí základní principy cvičení a věnují se studiu sestavy stylu yang 9 forem a jednoduších čchi-kungů. Pokračuje se sestavou stylu yang 24 forem.

Cvičební hodina probíhá následovně: rozcvička (příprava celého organismu na cvičení a na některé specifické dovednosti),zklidnění s dýcháním, opakování základních technik,  opakování probrané látky z minula a nácvik nových pohybů. Na konci opakování všecho probraného a harmonizace organismu.

Během roku se seznamujeme s principy Taoismu a Tradiční čínské medicíny.

Respektujeme každého jako individualitu se všemi přednostmi a omezeními.

Platba, podmínky.

  • První dvě hodiny jsou zdarma – na rozmyšlenou.
  • Možnost navštěvovat všechny pravidelné kurzy a lokality v rámci jednoho přihlášení (jedné platby).
  • Soukromé hodiny pro jednotlivce a skupinky – ceny individuální.

Cena:  1500,– kč / semestr, 3000,– Kč celý školní rok

způsob platby:  hotově na cvičení, na účet, popřípadě individuální domluva.

číslo účtu: 226592715/0300 (do poznámky "jméno města – vaše jméno")