Střípky ze života Dvořákova

Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek – loutna