NOC KOSTELŮ - 29. 5. 2015

NOC KOSTELŮ - 29. 5. 2015
29. 5. 2015

"

Kostely v Chebu se otevřou návštěvníkům a nabídnou komentované prohlídky, koncerty, dílny pro děti, představení.  Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Podrobný program na www.nockostelu.cz

 

"