„21 ONLY?“

Kruh přátel hudby.

Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj

Kateřina Englichová a Vilém Veverka tvoří hudební tým již takřka dvacet let. Společně vystupují na prestižních domácích i zahraničních festivalech. Jejich interaktivní projekt „21 only?“ zásadně posouvá hranice vnímání hudby jako takové. Publiku se tak na půdorysu hudební performance nabízí unikátní hudební zážitek. Tandem „Englichová Veverka“ se dnes stále více soustředí – logicky - na hudbu svých současníků, která reflektuje jejich interpretační představy i možnosti a je tak především sebevědomou obhajobou umění v kontextu dneška. Ostatně, jejich výsadou je pak právě schopnost i ochota (re)prezentovat prioritně skladby, které vznikají „přímo na tělo“ obou renomovaných intepretů.