CZ - EN
CZ - EN
ZUŠ JINDŘICHA JINDŘICHA CHEB

poskytuje pro talentované zájemce ve věku od 3 let až do dospělosti základy uměleckého vzdělávání ve všech uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Pro zájemce nad 18 let je organizováno i studium pro dospělé.

Kontakt

ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Židovská 406/8, 350 02 Cheb

Tel: 354 422 993
Fax: 354 422 993
E-mail: zus_cheb@seznam.cz